Obrazy Vladimíra Svobody jsou ozvěnou, odrazem a metaforou jeho chápání světa a stopami vlastního života v něm.